Ogłoszenie

Każdy nowy użytkownik proszony jest o zapoznanie się z zasadami oraz wpis w powitajce :) Użytkowniku, Ty tworzysz forum! Bierne konta będą kasowane po 30 dniach.

#1 2012-01-25 22:14:54

 Eomer

Wielder of the Flame of Anor

Punktów :   

Egzamin z podstaw zarządzania i organizacji

Podstawy organizacji i zarządzania- 3.02.2012 od godz. 12 do 18 mamy zarezerwowaną salę, nie wiem ile będzie nas pytał, salka nr. 17

Podstawy organizacji i zarządzania

Praca egzaminacyjna

Styczeń 2012

Treścią pracy egzaminacyjnej powinna być analiza organizacji lub zespołu z punktu

widzenia wybranego elementu organizacji i zarządzania (lub kilku elementów).

Typowa tematyka pracy należy do jednej z trzech grup:

a) zagadnienia

postrzeganie, uczenie się, kultura narodowa, motywacja, podejmowanie

decyzji,

b) zagadnienia grupowe – funkcjonowanie i dynamika grupy, zespoły robocze,

przywództwo,

zarządzania projektami,

c) zagadnienia organizacyjne – kultura organizacji, struktura organizacji, system

motywacyjny, projekt organizacji, zmiana organizacyjna, analiza strategiczna,

strategia organizacji, przedsiębiorczość organizacyjna.

Praca powinna mieścić się w zakresie 8-10 stron i powinna spełniać następujące

wymagania:

1. Praca powinna być praktyczna, a nie teoretyczna. Powinna opierać się na

obserwacji funkcjonowania organizacji lub zespołu, przeprowadzonych

badaniach lub wywiadach z odpowiednimi osobami. Wszelkie teorie mogą być

wykorzystane jako podstawa do przeprowadzania badania, obserwacji lub

wywiadu oraz podstawa analizy i interpretacji pozyskanych informacji.

2. Praca powinna analizować i interpretować zaobserwowane zjawiska w sposób

fachowy. Dotyczy to głównie tematyki na poziomie indywidualnym. Możliwe

jest dokonywanie analizy osobowości lub emocji poszczególnych ludzi w

zespole, wystrzegać się jednak należy analizy powierzchownej, opartej jedynie

na zachowaniach osoby i własnych, subiektywnych odczuciach dotyczących

osoby.

indywidualne

osobowość,emocje,

wartości,

władza,

komunikacja,

konflikt,

negocjacje,

Praca może analizować relację między dwoma zjawiskami w organizacji, na przykład

między istnieniem barier komunikacyjnych, a motywacją pracowników.

Praca powinna składać się z następujących elementów:

a) wstępu – zakreślenia tematyki pracy i zapowiedzi jej treści,

b) krótkiego opisu organizacji (oraz ew. zespołu) uwzględniającego aspekty

istotne dla tematyki pracy (należy wystrzegać się obszernych opisów

organizacji obejmujących na przykład ich ofertę produktową lub dane

finansowe nie mające wpływu na opisywaną tematykę),

c) krótkiego zarysu teorii omawianej tematyki,

d) opisu prowadzonych badań/obserwacji/wywiadów,

e) opisu/analizy organizacji lub zespołu z punktu widzenia wybranej tematyki,

f) oceny organizacji lub zespołu z punktu widzenia wybranej tematyki,

g) ew. propozycji wprowadzenia zmian w zakresie omawianej tematyki (powinny

być uwzględnione zawsze jeśli jest to możliwe)

Dwa ostatnie punkty powinny stanowić tylko i wyłącznie wkład własny.

Praca powinna być wydrukowana i dostarczona osobiście w ustalonym terminie.

W razie wątpliwości proszę kontaktować się mailowo: przemek@zbierowski.com

Ponadto proszę przygotować się na dyskusję dotyczącą przygotowanej pracy w

zakresie następujących tematów:

1. Typy osobowości i uzdolnień

2. Role zespołowe

3. Wartości w miejscu pracy

4. Kultura narodowa

5. Teorie i narzędzia motywacji

6. Praca zespołowa i podejmowanie decyzji

7. Komunikacja i style komunikacji

8. Przywództwo

9. Kultura organizacyjna

10. Struktura i projekt organizacji

11. Narzędzia analizy strategicznej

12. Typy strategii


Fire Walk With Me
http://farm1.static.flickr.com/35/73153095_13b101f2ef.jpg

Offline

 

#2 2012-01-27 16:45:46

 lubieżurek

Użytkownik

Punktów :   

Re: Egzamin z podstaw zarządzania i organizacji

co do tego egzaminu to dowiedziałem się od koleżanki z roku wyżej, że rok temu raczej nikt nie schodził poniżej 4, zadawał 2 pytania dotyczące pracy np. dlaczego wybrałeś taki temat, co Cie w nim zainteresowało itp ;p

Offline

 

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
vw golf 4 2012 przeswit z tylu www.hogwartonline.pun.pl esej o złu www.zakonrycerzysolamnijski.pun.pl grawitacja